Hoe geeft CSC jou als aannemer deskundigheid?

Het innoverende of bijzondere aan CSC is dat CSC gevoed is met risico’s en maatregelen op basis van code der goede praktijk in de bouw en relevante veiligheidswetgeving:

  • Voor Nederlandse projectlocaties conform de Arbowetgeving, het Arbobesluit en de Arboregeling.
  • Voor Belgische projectlocaties conform de Welzijnswetgeving en zijn uitvoeringsbesluiten.

De risicoanalyse topics in CSC worden geëvalueerd en onderhouden door ervaren veiligheidsexperts die actief zijn op diverse projectlocaties, werven of bouwplaatsen.

Een standaard van praktische en/of wettelijke veiligheidskennis wordt jou online aangereikt waar je ongelimiteerd kan uit putten. putten. Naast het feit dat je nu zelf als niet veiligheidsexpert een risicoanalyse kan opmaken in minder dan dan 5 minuten, beschik je over de mogelijkheid 'even snel' een risicotopic te gaan opzoeken als je iets niet (meer) weet of zich afvraagt hoe dit terug het best te organiseren op veiligheidsvlak. 

Daarnaast beschik je op de werkplek zelf met CSC over diverse veiligheidsinstrumenten die jou helpen om risico's en bijgevolg ongevallen en schade te voorkomen op jouw werksite. Dit alles geeft een 'win win' op verscheiden vlakken omdat CSC simpelweg overzichtelijk, efficiënt en kostenbesparend werkt.

© CSC - Risk Minimizer