Wat is het verschil tussen gratis en betalende gebruikers/users?

Het grote verschil is dat de betalende gebruikers diegenen zijn die een projectlocatie kunnen aanmaken en/of beheren. Deze gebruikers worden in CSC het gebruikersprofiel 'Manager' toegekend. Als ‘Manager’ kan je voor je toegeëigende project zelf risicoanalyses en project VG-plannen opmaken en updaten. Je kan werkplekinspecties uitvoeren en hebt toegang tot alle gemelde veiligheidsacties van de projectlocatie die je beheert. 

Typisch zijn de betalende gebruikers leidinggevenden als projectleider, projectmanager, uitvoerder of werfleider, de projectvoorbereider. En eventuele ondersteunende functies als de veiligheidskundige of de preventieadviseur. 

De niet-betalende gebruikers zijn de overige medewerkers, de arbeiders of verdere betrokkenen op de projectlocatie zelf. Denk aan de eventuele klant of onderaannemers. Als zij uitgenodigd worden voor een project, dan kunnen zij deze projectgegevens inkijken en de opgemaakte risicoanalyses en veiligheidsplannen raadplegen. Deze gebruiker kennen we in CSC het recht van ‘Viewer’ toe.

Iedereen, betalend of niet, kan een onveilige of veilige melding registreren, eigen acties toekennen en opvolgen, de noodgegevens raadplegen en een LMRA uitvoeren.

Wil je hier meer in detail over weten? Klik hier.

© CSC - Risk Minimizer