Wat valt er onder de categorie werklocatie in CSC?

Onder het topic werklocatie kan er aangeduid worden op welk werkniveau men gaat werken en of er een mogelijke interferentie of interactie is door bv. aanwezige klantinstallatie, wegen of natuur. Het werkniveau gaat van het werken op hoogte, bv. een dak of bouwwerk tot ondergronds werken in sleuven of putten.

© CSC - Risk Minimizer