Waarom zijn er twee type risicoanalyse rapporten te raadplegen?

De twee versies risicoanalyse rapporten zijn puur ter gebruiksgemak van de aannemer ontworpen door CSC. In de filosofie dat we praktisch met veiligheid op de werklocatie moeten kunnen omgaan.

Het uitgebreide risicoanalyse rapport dient als detail risicoanalyse. Gebruikelijk sturen we de risicoanalyse rapporten naar de klant als hij hierom verzoekt, voegen we de rapporten als bijlage toe aan het aannemer project V&G plan of overhandigen we het aan de eventuele V&G coördinator zo die een zicht krijgt op de geëvalueerde werken die worden uitgevoerd door jou als aannemer en de daaraan gekoppelde risico's en maatregelen. 

Het verkorte risicoanalyse rapport staat tot jou beschikking uit praktische overweging. Om jullie medewerkers 'to the point' te kunnen instrueren terplekke op de werklocatie zelf. Op de werf of bouwplaats heeft de medewerker ons inzien geen boodschap aan bv. een Fine en Kinney cijfer, belangrijk is dat hij weet aan welke risico's hij blootstaat tijdens het uitvoeren van zijn taak en hoe hiermee om te gaan. Daarom deze verkorte instructieversie waar je de preventiemaatregelen per risicotopic gericht  kan instrueren als leidinggevende.

© CSC - Risk Minimizer