Welke veiligheidsinstrumenten heb ik in CSC ter beschikking?

PER PROJECT heb je met CSC direct toegang tot volgende safety tools:

1. Project Risicoanalyses van de uit te voeren taak of job: opmaak, beheer en/of raadplegen;
2. Project V&G plan als aannemer: opmaak, beheer en/of raadplegen;
3. SOS noodgegevens: instellen en/of raadplegen;
4. Onveilige meldingen: rapporteren en/of opvolgen;
5. Veilige meldingen: rapporteren en/of opvolgen;
6. LMRA - Last Minute Risico Analyse checklijst: registratie en/of opvolging;
7. Werkplekinspectie checklijst: registratie en/of opvolging;
8. Veiligheidsacties: Project actielijst en overzichtsrapportages. 

Waar we voor de project risicoanalyses en het eventuele project V&G plan starten met de opmaak in de voorbereiding van het project en dit tijdens de uitvoering verder aanpassen en opvolgen, dienen de overige aangereikte veiligheidsinstrumenten voor het project in uitvoering.

Waarom? Om als aannemer jouw risico's op de werf of bouwplaats gemakkelijk, wettelijk en betaalbaar te beheren.

Help, ik doe nog niets van dit alles. Hoe pak ik dit best aan?

© CSC - Risk Minimizer