Hoe wordt Fine en Kinney in CSC gebruikt of getoond?

In CSC wordt de risicoberekening op de gestelde preventiemaatregelen in de risicoanalyse berekend via de Fine en Kinney methode. Bij het berekenen van het restrisico in CSC werd door ons veiligheidsteam van Risk Minimizer standaard uitgegaan van een dagelijkse blootstelling aan het risico en het feit dat alle vooropgestelde maatregelen per risicofactor uitgevoerd worden. 

Het restrisico werd dus kant en klaar berekend op basis van alle preventiemaatregelen die per risicofactor vooraf bepaald werden door ons Risk Minimizer team en kan zo gebruikt worden dat je iets extra moet doen. Ligt de waarschijnlijkheid, de blootstelling of ernst binnen jouw bedrijf anders en/of je wilt dit aanpassen, dan kan dit ook. Je heb de mogelijkheid dit naar eigen inzicht aan te passen indien gewenst.

Het basisprincipe blijft dat met een rest risicoscore van 20, het normaal voldoende is om de gestelde maatregelen aan te houden. Je kan zelf deze score heel gemakkelijk aanpassen door op de betrokken risicofactor te klikken en dan via een keuzemenu de Ernst, Blootstelling en/of Waarschijnlijkheid verder te bepalen. 

Weet dat dit geen exacte wetenschap is, door de berekening krijgt je een idee of de genomen maatregelen in normale omstandigheden voldoende zijn om de kans op een incident of een ongeval te voorkomen.

De vooropgestelde maatregelen waarop de Fine en Kinney bepaald werd, zijn opgesteld volgens relevante veiligheidswetgeving en goede praktijken.

 

© CSC - Risk Minimizer