Moet ik alle hoofdcategorieën op het risicoanalyse keuzescherm selecteren?

Niet noodzakelijk, je hebt hier de vrije keuze in. Afhankelijk van het type taak, activiteit of de werkfasen die je gaat evalueren en hoe diep in detail je wenst te analyseren kan je zelf beslissen welke keuze topics je betrekt tot de opmaak van de risicoanalyse.

Voorbeeld. Je kan het gebruik van een haakse slijper op het niveau van het gereedschap,  de haakse slijper, evalueren door enkel de haakse slijper aan te vinken. Of je kan de haakse slijper in zijn werkcontext plaatsen en evalueren, bv.  Als je slijpt naast de openbare weg of in een brandgevaarlijke omgeving’, waarbij je zowel de slijper, het stuk steen, de locatie en/of het effectief gebruik van de nodige PBM zelf evalueert. 

Uiteraard, hoe dieper je de risicoanalyse uitwerkt in zijn taak, hoe meer in detail de instructie kan dienen voor de medewerker.

© CSC - Risk Minimizer