Dien ik de risicoanalyse maatregelen zelf in CSC volledig in te vullen?

Nee, voor alle vermelde risico’s en risicofactoren zijn preventiemaatregelen bepaald en opgenomen in CSC. Een basis wordt aangereikt met relevante maatregelen die gelden volgens de veiligheidswetgeving en goede bouwpraktijken. Ons team met veiligheidsexperts hebben zowel de risico's, risicofactoren als preventiemaatregelen geëvalueerd per risicoanalyse (RA) topic en houden deze topics actueel. 

Een basis, standaard is dus aanwezig. Je hebt als 'manager' wel de mogelijkheid, daar waar dit wenselijk zou zijn, om bepaalde maatregelen of toegelichte voorbeelden al dan niet specifieker te stellen of aan te vullen op de concrete werksituatie. 

Je kan ook beslissen maatregelen te negeren en eruit te wissen. Bedenk hierbij wel dat je als leidinggevende de eindverantwoordelijkheid hebt om de werken veilig te laten uitvoeren door jouw medewerkers. Ons advies is om zeker niet minder te doen dan dat we voorstellen of wetgeving voorschrijft. Om minimaal volgens de code der goede praktijk en relevante veiligheidswetgeving het werk veilig te organiseren.

© CSC - Risk Minimizer