Wat is het verschil tussen het uitgebreid en verkort risicoanalyse rapport in CSC?

Het uitgebreide risicoanalyse rapport komt overeen met het traditioneel risicoanalyse rapport hoe we het kennen. In tabelvorm wordt een overzicht gegeven per subject van de risico’s en zijn risicofactoren, de mogelijke schade, de preventiemaatregelen en de Fine en Kinney score.

Het verkorte risicoanalyse rapport is een samenvatting van de risico’s en bijhorende maatregelen die uit de uitgebreide risicoanalyse getrokken is. Hierin worden enkel de risico's en preventiemaatregelen opgesomd.

Bij beide type van risicoanalyse rapporten is een overzichtelijke index geven van de topics die erin zitten. Op deze manier kun je ook gericht de risicoanalyse topics kiezen die je wenst te onderrichten.

Waarom zijn er twee type risicoanalyse rapporten te zien? Wat is het voordeel, hoe gebruik ik ze?

© CSC - Risk Minimizer