We werken op meerdere klantlocaties per dag. Dienen we voor elk werk een nieuwe projectlocatie aan te maken?

Nee, je hoeft niet per definitie voor ieder project een nieuwe projectlocatie aan te maken. Het klopt inderdaad dat we soms met projectlocaties zitten waar we maar een paar uur, halve dag of dag werk hebben. Locaties waar we terugkerende werken uitvoeren en werken die niet hoog risicovol zijn. In zo'n geval kan je bv. een projectlocatie aanmaken waarbij je het werk als onderwerp van de locatie noteert. 

Een praktisch voorbeeld. Stel dat je bv. meerdere boilers/ketels per dag gaat plaatsen of onderhouden en dit geeft een laag risico. In de plaats van een specifiek nieuw project gebonden aan de werklocatie aan te maken kan je een nieuw project aanmaken met de titel ‘Boiler plaatsen of inspecteren’. Als adres kun je bv. het hoofdzeteladres zetten. Vervolgens kan je eenmalig de risicoanalyse voor dit soort activiteit hier opmaken en bijhouden. Vanuit dit project kan je de boiler werksites verder beheren zonder dat je er een specifiek werklocatie adres aan koppelt. Het voordeel is dat je jouw taak hierin dan geanalyseerd hebt en de veiligheidsopvolging kan geven op de werkplek van alles wat dan te maken heeft met het plaatsen of onderhouden van een boiler. 

Zo houd je de veiligheidsvaststellingen bijeen over het jaar heen van in dit voorbeeld, de activiteit 'boiler plaatsen of inspecteren'. Wat ook zal toelaten jou een mooi overzicht te geven van de veiligheidstrend bij het plaatsen of inspecteren van de boiler. Aan de andere kant, stel dat het terugkerende projecten zijn met laag risico en je moet bv. x-maal per jaar naar dezelfde klant, dan kan het weer interessanter zijn om dit project wel apart op adres op te slaan. Zo houd je alle info over die betrokken projectlocatie ook samen. 

Het is dus een afweging hierin die je als bedrijf kan maken, in hoever je wenst te gaan en wat praktisch werkt. Voor werken met een langere duurtijd, complexe, risicovolle en/of werken met bijzondere risico's in de omgeving bv., is het  alvast aangeraden steeds per specifieke projectlocatie te werken. Om doeltreffend de risico's op de betrokken projectlocatie te kunnen beheren, alles overzichtelijk te houden en specifiek op de betrokken werf of bouwplaats te kunnen inspelen.

 © CSC - Risk Minimizer