Wat is de Fine en Kinney methode? Hoe pas je de Fine en Kinney toe?

De Fine & Kinney methode is een mogelijke mathematische risicoberekening die algemeen gebruikt wordt bij het analyseren van werktaken om risico's in te schatten en hierop te bepalen welke acties, preventiemaatregelen, ondernomen moeten. Na het inschatten van de ernst of grootte (E) van de schade, de blootstelling (B) aan het risico en de waarschijnlijkheid (W) dat het risico optreedt wordt een rest risicocijfer berekend via de formule: R=E*B*W.

In de praktijk gebruikt men deze risicoberekening om het restrisico te berekenen voor en/of na het vooropstellen van maatregelen. M.a.w. je kan het restrisico eerst berekenen zonder rekening te houden met de te stellen preventiemaatregelen, om vervolgens deze opnieuw te berekenen na het stellen van de maatregelen om in te schatten of de gestelde maatregelen voldoende effectief zijn. 

De restrisico berekening na het stellen van de maatregelen is het meest waardevol voor ons in de praktijk.  Het restcijfer geeft aan of nog verdere actie wenselijk is. Algemeen gangbaar is dat een restcijfer van 20 of minder een veilige werkaanvatting toelaat. Weet dat dit geen exacte wetenschap, je krijgt hierdoor wel de mogelijkheid om risico’s in te schatten en prioriteiten te stellen in functie van de te nemen maatregelen. In dat opzicht is de methode een praktisch instrument om toe te passen.

Deze methode wordt gebruikt in CSC, Construction Safety Control, bij het evalueren van de risicoanalyses. Voor het berekenen van het restrisico na het stellen van de preventiemaatregelen. CSC geeft jou een inschatting, verder kun je dit zelf gemakkelijk berekenen ook mocht je dit wensen. Wil je hier meer over weten, klik hier.

© CSC - Risk Minimizer