Wat is een Werkplekinspectie?

Een werkplekinspectie wordt in eerste instantie minstens door de leidinggevende uitgevoerd. In de praktijk kan deze inspectie door iedereen uitgevoerd worden, afhankelijk van hoe je dit als bedrijf vooropstelt. Het uitvoeren van deze inspectie is een goed middel om te beoordelen of de werkplek veilig is en voldoet aan geldende normen en wetgeving. Bij het vaststellen van risico's of inbreuken bepaal je een verdere actie of acties om te voorkomen dat de vaststelling resulteert in schade voor jouw bedrijf.

Als leidinggevende geeft een werkplekinspectie die je registreert en opvolgt, jou een instrument in handen waarmee je kan aantonen dat je de werkplek daadwerkelijk superviseert of beheert. Het is immers de plicht van iedere leidinggevende om de verantwoordelijkheid te nemen over zijn of haar team op de werksite. In het kader van een VCA certificering is het uitvoeren van werkplekinspecties alvast specifiek een vereiste voor de aannemer.

Met CSC kan je een werkplekinspectie, risico's en eventuele acties die je vaststelt onmiddellijk vastleggen en afstemmen terplekke. Hoe werkt dit binnen CSC?

© CSC - Risk Minimizer