Wat is een LMRA?

LMRA, Laatste Minuut Risico Analyse, dient voor aanvang van het werk ter korte check of men veilig van start kan gaan. Dit kan gezien worden als een beknopte specifieke risicoanalyse waarbij op basis van een checklijstje een controle uitgevoerd wordt door de arbeiders of medewerkers voordat ze het werk starten. 

Met als doel dat men eerst een aantal betrokken risico’s (op vlak van veiligheid, gezondheid en milieu) beoordeelt in wat er fout kan gaan. Dat men nadenkt over de oorzaken en eerst actie onderneemt bij het vaststellen van een onveilige situatie die aanleiding kan geven tot een ongeval op de werksite.

Via CSC kun je heel praktisch, snel en actiegericht een LMRA uitvoeren zonder dat het zijn doel mist, we een berg papier verspillen of acties uiteindelijk niet opvolgen of vastleggen. Hoe werkt dit in CSC?

© CSC - Risk Minimizer