Waarom een onveilige melding uitvoeren met CSC?

Een onmiddellijke reactie bij de vaststelling van een onveilige handeling of situatie voorkomt dat we een incident of ongeval veroorzaken. Met CSC kan op een eenvoudige manier een onveilige melding instant gerapporteerd worden door iedereen die aangemeld of uitgenodigd is op het betrokken project.

Het grote voordeel met CSC is dat de melding zo opgebouwd is dat deze aanzet tot een eerste 'veiligstel' actie en eventuele vervolgactie te bepalen die toegeëigend wordt aan iemand. Om de melding zo laagdrempelig mogelijk te houden werd voor een simpele opzet gekozen met de uploadmogelijkheid van foto's van de onveilige situatie en een aantal basisvelden die gericht zijn op directe actie en registratie. Het gericht opvolgen van de actie op de werklocatie of projectsite is immers de essentie om een onveilige situatie of handeling aan te pakken en verder te voorkomen. Van de eindsituatie kan men ook foto's toevoegen.

Op deze manier reageer je onmiddellijk op een vaststelling en registreer je die zonder dat het moeite kost. Als de melding geregistreerd is, wordt de open of afgeronde actie automatisch op jouw actie overzichtslijst toegevoegd. Van hieruit kun je deze verder opvolgen waar nodig.

Naast onveilige meldingen, kunnen eveneens positieve meldingen uitgevoerd worden met CSC. Ontdek het voordeel hier.

© CSC - Risk Minimizer