Is het geven van een toolbox wettelijk verplicht?

Ben je een VCA gecertificeerd bedrijf, dan ben je volgens de VCA-norm verplicht om periodiek, volgens een minimumfrequentie, toolboxen te organiseren binnen jouw bedrijf volgens jouw behaald certificatieniveau:

  • VCA* : minimaal 4x per jaar
  • VCA** : minimaal 10x per jaar
  • VCA-P (petrochemie) : minimaal 10x per jaar

Naast de opgelegde toolboxen is het altijd aanbevolen om extra toolboxen te geven wanneer zich een nood stelt. Bv. bij de start van een nieuw project of bij plots wijzigende omstandigheden die impact hebben op de werken en jouw medewerkers. 

Alle bedrijven met werknemers, zowel VCA-gecertificeerde als niet-gecertificeerde bedrijven, zijn vanuit de Welzijns- of Arbowetgeving verplicht om haar medewerkers goed te instrueren over onder meer de gevaren op het werk, van hun taken en de arbeidsmiddelen waarmee ze werken. 

De toolboxmeeting staat niet specifiek in de Belgische als Nederlandse wetgeving per naam genoemd. Evenwel is het een must als werkgever om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de nodige instructies krijgen om gezond en wel hun job te kunnen uitvoeren. In dit opzicht kan een toolbox jou als leidinggevende gemakkelijk vooruit helpen om een gerichte instructie te geven aan jouw medewerkers. 

Naast toolboxen bestaan er diverse andere type instructies, denk bv. aan Risicoanalyse Rapport instructies, Veiligheidsinstructiekaarten van arbeidsmiddelen (VIK), een Onthaalinstructie of Bedrijfsintroductie, etc.

Het geven van gerichte en interactieve toolboxen over de veiligheidsnoden van dat moment is ons inziens dan ook een 'Good Practice'. Net als het geven van overige instructies. 

TIP!  Houd jouw instructie of toolbox efficiënt bij met CSC en vermijd dat je voor de audit nog alle toolboxen moet opzoeken of je alle toolbox papieren handmatig moet verwerken.

Met CSC kun je de te geven instructies gemakkelijk bijhouden en terplekke digitaal laten aftekenen nadat je ze gegeven hebt. Meer voordelen.

©  Risk Minimizer