Wat staat er in het project V&G plan van CSC standaard opgenomen?

Een bondig en duidelijk Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G plan) werd speciaal voor de aannemer ontworpen. Met als doelstelling dat dit op maat van het project automatisch kan aangevuld worden met de specifieke projectinfo die van belang is voor de veilige werkuitvoering. Dit praktisch V&G plan van de aannemer bevat onder meer de project coördinaten, de uit te voeren werken, risicoanalyses en voorschriften.

Dit geeft enerzijds de nodige info ter instructie voor de project medewerkers. Anderzijds dient dit ingevuld V&G plan efficiënt de eventuele veiligheidscoördinator of/en opdrachtgever. Om de werken op de projectlocatie, bouwplaats of werf veilig te kunnen afstemmen.

Hierna tref je de inhoudsgave van een V&G plan dat met CSC opgemaakt werd. Een bouwproject in Nederland werd tot voorbeeld genomen.

Wens je toch nog een topic toevoegen, dan kan dit gemakkelijk aangepast worden in de Word versie die gedownload wordt uit CSC.

Noot. Het V&G plan van de aannemer in CSC vervangt niet het V&G plan van de coördinator indien toepasselijk.

Hoe maak ik dit concreet op in CSC?

© CSC - Risk Minimizer